Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 - Bộ Quốc phòng
Authors: Nguyễn, Ngọc Thủy
Advisor: Phạm, Cảnh Huy
Keywords: Quản lý chất lượng; Sản phẩm; Công ty TNHH Hóa chất 21-bộ Quốc phòng
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm, quản lý và phân tích chất lượng sản phẩm. Tình hình thực trạng về chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6905
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000271528.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000271528-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.