Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực cho Công ty cổ phần Intimex Việt Nam
Authors: Tạ, Thị Khánh Vân
Advisor: Lê, Thị Anh Vân
Keywords: Quản trị nhân lực; Tuyển dụng; Công ty CP Intimex Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực cho công ty cổ phần Inrimex Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6956
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000271753.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000271753-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,46 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.