Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty điện lực Hoàng Mai
Authors: Trần, Thị Bích Hồng
Advisor: Trần, Trọng Phúc
Keywords: Quản trị dự án; Xây dựng cơ bản; Điện lực Hoàng Mai
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về đầu tư và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Điện lực Hoàng Mai. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty điện lực Hoàng Mai
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6970
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000271735.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000271735-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 107,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.