Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá ưu tiên công nghệ trong lĩnh vực năng lượng có tính đến yếu tố môi trường ở Việt Nam
Authors: Nghiên, Thị Ngoan
Advisor: Đoàn, Xuân Thủy
Keywords: Chỉ tiêu đánh giá; Ưưu tiên công nghệ; Năng lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: rình bầy cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá ưu tiên công nghẹ năng lượng có tính đến yếu tố môi trường ; Hiện trạng công nghệ ngành sản xuất năng lượng ở Việt Nam ; Xây dựng hệ thống chi tiêu đánh giá ưu tiên công nghệ năng lượng có tính đến yếu tố môi trường ; Uứng dụng phân tích đánh giá và đè xuất các công nghệ ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất diện có tính đến yếu tố môi trường.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7059
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272745.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272745-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 155,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.