Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu IPTV và giải pháp triển khai IPTV của Siemens
Authors: Đinh Thị Phương Anh
Advisor: Nguyến Nam Quân
Keywords: Truyền hình số; Giao thức Internet
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan dịch vụ truyền hình IPTV. Kỹ thuật sử dụng trong mạng IPTV. IPTV qua các mạng phân phối. Nghiên cứu giải pháp triển khai IPTV của Siemens ứng dụng cho Nacencomm.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/706
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240066.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000240066-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.