Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các giải pháp nâng cao khả năng truyền tải điện của cải thiện chất lượng điện năng của đường dây 220KV mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai.
Authors: Phan, Quốc Hồng
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Quản lý chất lượng; Truyền tải điện năng; Trung Quốc; Lào Cai
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về khả năng truyền tải và chất lượng điện năng đối với đường dây truyền tải ; phân tích thực trạng khả năng truyền tải và chất lượng điện năng của đường dây 220 KV mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai (2001-2012) từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng truyền tải và cải thiện chất lượng điện cho đường dây này.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7068
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273035.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273035-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.