Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng mạng riêng ảo
Authors: Phạm Minh Phúc
Advisor: Phạm Minh Việt
Keywords: Mạng viễn thông; Nghiên cứu và ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về công nghệ mạng riêng ảo VPN. Các giao thức định đường hầm lớp 2. Giao thức bảo mật IPSEC. Triển khai IPSEC VPN trên thiết bị router cisco
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/708
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254197.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254197-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 156,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.