Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nhân sự tại Sở giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
Authors: Nguyễn, Đức Hùng
Advisor: Vũ, Thị Minh Hiền
Keywords: Quản trị nhân lực; Sở giao thông vận tải Hòa Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị nhân sự, phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Sở giao thông vận tải Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Sở.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7111
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295442.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295442-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.