Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ đến năm 2018
Authors: Nguyễn, Đằng Giang
Advisor: Nguyễn, Ái Đoàn
Keywords: Chiến lược phát triển; Bộ Nội vụ; Công nghệ thông tin; Bộ Nội vụ
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nghiên cứu tổng quan về hoạch định chiến lược. Các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho việc phát triển hệ thống CNTT của Bộ Nội vụ đến năm 2018. Đề xuất giải pháp để đưa ra chiến lược cho phát triển hệ thống CNTT của Bộ Nội vụ.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7128
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273452.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273452-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.