Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch tác nghiệp triển khai đóng mới tàu dịch vụ dầu khí tại công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu
Authors: Lê, Thị Thanh Nga
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Quản lý sản xuất; Tàu dịch vụ dầu khí; Công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về quản lý dự án sản xuất – tác nghiệp. Lập kế hoạch tác nghiệp triển khai đóng mới tàu dịch vụ dầu khi công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu. Một số biện pháp thực hiện kế hoạch đóng mới tàu dịch vụ dầu khí Các giải pháp đối với các phòng ban và bộ phận liên quan để kế hoạch lập ra được thực hiện theo đúng tiến độ ban đầu.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7139
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

45

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273419-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 61,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273419.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.