Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hòa Bình.
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Advisor: Vũ, Thị MInh HIền
Keywords: Hiệu quả sử dụng vốn, xây dựng cơ bản, Hòa Bình.; Xây dựng cơ bản; Hòa Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguốn vốn ngân sách nhà nước. Thực trạng tình hình và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7194
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295444-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 173,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295444.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 685,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.