Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hoạt động quản trị nhân lực tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Authors: Tạ, Sơn Anh
Advisor: Cao, Tô Linh
Keywords: Văn hóa doanh nghiệp; Quản trị nhân lực; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày các khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, quản trị nhân lực, phân tích các yếu tố văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển văn hóa daonh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực tại trung tâm.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7230
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295641.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 975,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295641-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.