Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp cải thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần TASCO.
Authors: Đỗ, Thị Hồng Thu
Advisor: Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Quản trị nhân lực; Tạo động lực; Công ty cổ phần TASCO
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng, giải pháp cải thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần Tasco.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7233
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295269-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 133,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295269.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.