Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng hưởng Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Ứng dụng công nghệ thông tin; Bảo hiểm xã hội; Hòa Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH, nêu thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH tại BHXH tỉnh Hòa Bình (2011-2013) và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng hưởng BHXH tại BHXH tỉnh Hòa Bình.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7241
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273902.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273902.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 133,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.