Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đến năm 2017.
Authors: Tào, Phương Dung
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Quản trị chiến lược; Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Đề xuất giải pháp về chiến lược và các khuyến nghị cho giai đoạn 2013-2017
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7265
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

37

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295501-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295501.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.