Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của cán bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Authors: Phạm, Thanh Bình
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Anh
Keywords: Quản trị nhân lực; Sự hài lòng; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của người lao động tại doanh nghiệp. Phân tích sự hài lòng của người lao động tại EVN HaNoi. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của CBCNV khối cơ quan EVN HANOI.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7275
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273840-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 183,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273840.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.