Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học Kế toán của trường Đại học Đại Nam
Authors: Đinh, Tiến Dũng
Advisor: Đỗ, Văn Phức
Keywords: Chất lượng đào tạo; Trường ĐH Đại Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm của tổ chức. Phân tích tình hình chất lượng đào tạo ĐH Kế toán của ĐH Đại Nam. Giải pháp cải thiện tình hình chất lượng đào tạo ĐH Kế toán của ĐH Đại Nam trong 5 – 10 năm tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7279
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273626.pdf
    Restricted Access
  • Size : 978,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273626-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 201,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.