Thông tin tài liệu


Title: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
Authors: Bùi, Thị Hải An
Advisor: Trần, Văn Bình
Keywords: Quản lý chất lượng; Sản phẩm; Công ty CP Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý thuyết về chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp, một số mô hình quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7283
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295064-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 151,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295064.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.