Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam.
Authors: Tạ, Bá Khánh
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Quản lý chất lượng; ISO; Agribank
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Nêu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng nông nghiệp Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7297
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273780-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 183,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273780.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.