Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hoá quá trình ANỐT điện phân tinh luyện thiếc trong dung dịch sunfat
Authors: Đinh Tiến Thịnh
Advisor: Phạm Kim Đĩnh
Nguyễn Kim Thiết
Keywords: Tinh luyện thiếc; Điện phân tinh luyện thiếc
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thiếc và công nghệ tinh luyện, Quá trình anốt. Nghiên cứu và thảo luận : Xây dựng giản đồ trạng thái E-pH và điều chế dung dịch điện phân thiếc. kéo dài chu kỳ rửa bùn anốt,Cơ chế thụ động anốt và vai trò của chất phụ gia CI và Cr6.
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu vô cơ. Mã số 62.52.90.01 - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/73
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000139861.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000139861-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 680,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.