Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Authors: Vũ, Xuân Luận
Advisor: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Quản trị nhân lực; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo nghề và đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trong trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định. giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề trong trường đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7300
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000273648.PDF
      Restricted Access
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.