Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Advisor: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Rủi ro tín dụng; BIDV Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7354
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295439.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 878,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295439-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 133,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.