Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020 cho Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
Authors: Lê, Thị Thùy Linh
Advisor: Ngô, Trần Ánh
Keywords: Quản trị chiến lược; Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki; phân tích thực trạng hoạt động của công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình. Đề xuất một số giải pháp để thực hiện chiến lược lựa chọn.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7355
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273533.pdf
    Restricted Access
  • Size : 967,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273533-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 226,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.