Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình
Authors: Bạch, Thanh Chương
Advisor: Nguyễn, Minh Duệ
Keywords: Vay vốn; Hộ nghèo; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về cho vay và hiệu quả cho vay đối với Ngân hàng thương mại. phân tích thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7356
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295464.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 877,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295464-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 150,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.