Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Licogi số 1
Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngọc
Advisor: Đào, Thanh Bình
Keywords: Quản trị tài chính; Công ty Licogi số 1
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty LICOGI số 1 qua 3 năm 2009-2011. Đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty LICOGI số 1.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7357
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273119.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273119-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 204,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.