Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Xuân Thành
Advisor: Đỗ, Thành Phương
Keywords: Quản lý đầu tư; Nguồn vốn ngân sách; Phú Thọ; Thanh Thủy
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về đầu tư và quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách. Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7360
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273196.pdf
    Restricted Access
  • Size : 843,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273196-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.