Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhăm cải thiện chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ninh Bình
Authors: Đỗ, Thị Thúy Hoàn
Advisor: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Chất lượng dịch vụ; BIDV Ninh Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận tổng quan về chất lượng dịch vụ ngân hàng. Tình hình hoạt động dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ninh Bình và chất lượng dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ninh Bình giai đoạn 2011 – 2013. Các giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7361
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273477.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273477-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.