Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá và giải pháp cải thiện tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Sumi-Hanel
Authors: Dương, Tuấn Quang
Advisor: Đỗ, Văn Phức
Keywords: Quản lý chất lượng; Công ty TNHH Sumi-Hanel
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp. Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel. Một số giải pháp trọng yếu cải thiện tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel trong 5 năm tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7365
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273327.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273327-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 196,78 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.