Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Yên Bái
Authors: Tào, Thị Hương Thơm
Advisor: Ngô, Văn Vượng
Keywords: Quản trị nhân lực; Điện lực Yên Bái
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Yên Bái. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7445
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273612.PDF
    Restricted Access
  • Size : 904,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273612-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 155,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.