Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích hiện trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7457
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295231.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295231-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 109,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.