Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp thu hút khách du lịch nước ngoài tại Quảng Ninh
Authors: Phùng, Thị Thanh Xuân
Advisor: Nguyễn, Minh Duệ
Keywords: Du lịch; Marketing; Quảng Ninh
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về dịch vụ du lịch. Phân tích thực trạng khách du lịch tại Quảng Ninh trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch nước ngoài tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7464
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273861-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 86,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273861.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.