Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu – chi quỹ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Lý
Advisor: Dương, Mạnh Cường
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý thu chi; Xuân Trường, Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về Bảo hiểm xã hội và quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội, phân tích thực trạng công tác quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Xuân trường từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu - chi BHXH tại địa bàn.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7468
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295546.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 849,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295546-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 128,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.