Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung
Authors: Uông, Thị Mai Phương
Advisor: Trần, Việt Hà
Keywords: Hệ thống kiểm soát nội bộ; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền Trung
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích thực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền Trung từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7473
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

44

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295264.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295264-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 167,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.