Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng hệ thống Excel 5000 điều khiển và tự động hoá toà nhà PetroVietnam Tower
Authors: Mai Xuân Sơn
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Điều khiển tự động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các hệ thống kỹ thuật và nguyên lý điều khiển. Liên kết mạng và các chuẩn truyền thông trong điều khiển công nghiệp. Điều khiển-giám sát và giải pháp ứng dụng. Các thiết bị chính trong hệ thống điều khiển BMS. Thiết bị phần cứng và phần mềm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/749
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

73

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000232092.tt.pdf
    Restricted Access
 • (Tóm tắt)
  • Size : 150,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000232092.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.