Thông tin tài liệu


Title: Thu thập và phân tích dữ liệu cho hệ thống tàu thuyền trên biển
Authors: Lê Quang Huy
Advisor: Lâm Hồng Thạch
Keywords: Tàu biển; Hệ thống định vị
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống định vị toàn cầu GPS. Công nghệ GSM và dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS. Thiết kế hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu cho tàu thuyền trên biển thông qua hệ thống web.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/754
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

226

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253216.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253216-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 134,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.