Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ngói tại Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn.
Authors: Trần, Thế Như
Advisor: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Quản lý chất lượng; Chất lượng sản phẩm; Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn.
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm ngói tại Công ty cổ phầngạch ngói Thạch Bàn và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ngói tại Công ty cổ phần gạch ngói Thạch Bàn
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7546
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295497.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295497-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 160,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.