Thông tin tài liệu


Title: Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Entity giai đoạn 2014 - 2020
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Advisor: Nguyễn, Văn Long
Keywords: Quản trị chiến lược; Du lịch; Công ty cổ phần du lịch và thương mại Entini
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược, phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Entini đồng thời đề xuất giải pháp chiến lược, lựa chọn chiến lược phù hợp để công ty ngày càng phát triển và nâng cao doanh thu.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7557
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295325.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295325-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 125,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.