Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình.
Authors: Lương, Huy Sơn
Advisor: Đặng, Vũ Tùng
Keywords: Kiểm soát chi đầu tư; Xây dựng cơ bản; Kho bạc nhà nước Hòa Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước, phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN Hòa Bình từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN tỉnh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7587
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273878.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273878.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 131,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.