Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ, kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa PE 950 cc
Authors: Xaixana Bouapha
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Chế tạo máy; Khuôn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát tình hình hiện tại của thiết kế và sản xuất chai thổi. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới chất lượng của chai. Thông tin của chất dẻo sử dụng để sản xuất chai thổi và phát triển chất lượng tốt. Sử dụng MasterCamX để mô phỏng cho đúc thổi và tạo mã G cho máy CNC
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/763
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

65

VIEWS & DOWNLOAD

57

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232084.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.