Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch tại Tỉnh Quảng Ninh.
Authors: Ninh, Sơn Hồng
Advisor: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Quản trị nhân lực; Quảng Ninh; Du lịch
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch tại Quảng Ninh từ 2015 đến 2020.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7634
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295708-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 149,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295708.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 896,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.