Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình.
Authors: Nguyễn, Tiến Khang
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Chi trả; Hòa Bình; Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Những vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội và công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Việt Nam. Phân tích công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình 2011-2013. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi trả chế độ BHXH tại BHXH tỉnh Hòa Bình
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7636
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273903-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 98,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273903.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 801,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.