Thông tin tài liệu


Title: Mã Turbo và ứng dụng trong các hệ thống thông tin thế hệ tiếp theo
Authors: Dương Văn Lợi
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Hệ thống thông tin; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về mã Turbo. Phương pháp giả mã mã Turbo. Giới thiệu việc ứng dụng mã Turbo trong các hệ thống thông tin thế hệ tiếp theo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/772
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253227.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.