Thông tin tài liệu


Title: Kiểm tra mô hình phần mềm sử dụng ký thuyết ô tômat buchi và logic thời gian tuyến tính
Authors: Phạm Thị Thái Ninh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Mô hình phần mềm; Kiểm tra
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm tra mô hình phần mềm. Các kỹ thuật kiểm tra mô hình phần mềm. kỹ thuật kiểm tra mô hình phần mềm sử dụng lý thuyết logic thời gian tuyến tính và ôtômat buchi. Xây dựng hệ thống để kiểm tra mô hình phần mềm
Description: Luận văn thạc sỹ- Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/78
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

51

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208318-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208318.pdf
    Restricted Access
  • Size : 759,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.