Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế cải tiến và lập quy trình chế tạo Micromotor quay dựa trên công nghệ Mems
Authors: Nguyễn Đình Hướng
Advisor: Phạm Hồng Phúc
Keywords: Cơ điện tử; Công nghệ; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ Mems và Micromotor. Lý thuyết tĩnh điện. Micromotor quay và thiết kế cải tiến. Quy trình chế tạo Micromotor quay.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/780
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253229-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 72,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253229.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.