Thông tin tài liệu


Title: Truyền hình trên mạng Internet - IPTV
Authors: Đặng Quốc Việt
Advisor: Hồ Anh Túy
Trần Trung Dũng
Keywords: Truyền hình số; IPTV
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về IPTV. Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV. Khái quát về nén tín hiệu video và chuẩn nén MPEG. Chất lượng dịch vụ và bảo mật trong IPTV. Triển khai hệ thống IPTV. Hướng phát triển và kết luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/784
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254209.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254209-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 117,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.