Thông tin tài liệu


Title: Tổng đài IP và ứng dụng
Authors: Hà Huy Hùng
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Mạng NGN; Mạng BCA.
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tổng đài IP. Mạng NGN và vai trò của Softswitch. Triển khai trong mạng BCA
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/786
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253390.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.