Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo thanh Nano ZnO bằng phương pháp nhiệt thủy phân, ứng dụng cho cảm biến nhạy khí
Authors: Đỗ Đặng Trung
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Keywords: Vertical search; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về vật liệu ZnO có cấu trúc nano và các phương pháp nghiên cứu tổng hợp vật liệu. Quy trình chế tạo thanh nano bằng phương pháp thủy phân ở nhiệt độ thấp và kỹ thuật phân tích khảo sát đặc trưng nhạy khí. Khảo sát cấu trúc hình thái bề mặt (XRD, SEM).
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/794
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253683.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.