Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống chuyển mạch mềm và giải pháp của Alcatel - Lucent
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Mạng viễn thông; Chuyển mạch
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về mạng thế hệ kế tiếp - NGN và công nghệ chuyển mạch mềm - Softswith. Tổng quan về phân hệ đa phương tiện IP - IP multimedia subsystem. Triển khai mạng NGN với giải pháp IMS của hãng Alcatel - Lucent. Kết nối hệ thống mạng NGN Alcatel - Lucent với thiết bị Huawei
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/797
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

92

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253406.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253406-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 131,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.