Thông tin tài liệu


Title: Những thách thức và tối ưu quá trình chuyển giao trong mạng UMTS
Authors: Trần Đình Tài
Advisor: Phạm Minh Việt
Keywords: Liên lạc di động; Công nghệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan mạng di động thế hệ thứ 3. Hệ thống UMTS. Chuyển giao trong UMTS. Tối ưu chuyển giao mềm trong hệ thống UMTS
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/802
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253476.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253476-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 122,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.