Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lý thuyết Wavelet và ứng dụng loại trừ nhiễu dựa trên phương pháp tối ưu hệ thống
Authors: Nguyễn Minh Đức
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Nghiên cứu lý thuyết Wavelet; Xử lý tín hiệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản của phép biến đổi Wavelet và ứng dụng của nó trong việc loại trừ nhiễu dựa trên phương pháp tối ưu hệ thống
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/803
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253352.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253352-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 128,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.